Хендикеп

Што е хендикеп?

Хендикепот е мерка на потенцијалната способност на голферот во споредба со можноста на експерт-аматер. Добивањето хендикеп ќе ви помогне вашите натпревари да бидат фер со елиминирање на нагаѓањата во распределбата на удари за играчи со различни способности. Постојано објавување на вашите резултати, исто така ќе ви помогне да ги следите трендовите на бодување.

Од јануари 2000 година, Европската Асоцијација за Голф ЕГА користи сопствен систем на хендикепирање. Во текот на 2020 година, нашите национални здруженија ќе го имплементираат World Handicap System (WHS) , со крајна цел да ја видат голф заедницата низ целиот свет да донесе заеднички систем, Светскиот хендикеп систем. За време на фазата на транзиција во 2020 година, ќе има два системи во функција преку нашите лиценцирани корисници, ЕГА хендикеп системот и World Handicap System (WHS).

Линкови на релевантни документи: