За Федерацијата

Македонската Голф Федерација (МГФ) е призната и активна членка на главните меѓународни голф организации, како Интернационалната Голф Федерација (ИГФ), Европската Голф Асоцијација (ЕГА) и Royal and Ancient (R&A).

Во национални рамки, МГФ е полноправна членка на Македонскиот Олимписки Комитет (МОК).

Наша Улога – МГФ е формирана за да служи како водечко административно тело за голф како спорт и како такво, да промовира, поддржува и поттикнува развој на голфот на територијата на Република Македонија.

Наша Визија – Да побуди интерес за голфот во Македонија кај сите возрасни групи, со акцент на младите генерации,да поттикнува раст на одржлив начин на секое ниво.

Наша Мисија – Промовирање на играта, овозможување на пристап и пораст на учеството во голфот преку создавање можности за вклучување во играта.

Наши Вредности:

  •  Интегритет – Ние сме искрени, транспарентни и отворени со нашата работа.
  •  Солидарност – Обединети сме во нашата филозофија, целите и пристапот.
  •  Почит – Ги почитуваме различните мислења и еднакво ги цениме и вреднуваме сите вклучени страни.
  •  Извонредност – Професионално ги извршуваме нашите услуги и активности по највисоки можни стандарди.
  •  Одговорност – Промовираме одржливи и одговорни практики на животната средина во голферскиот сектор во наш домен