Листа на голф клубови

Листа на Голф клубови во Македонија и соодветни контакти:

  1. Здружение на граѓани “СПОРТСКИ ГОЛФ КЛУБ КАЗА ИТАЛИЈА “ со ембс 6412122 преставуван од Менче Николовска-Папеш од Скопје
  2. Здружение на граѓани за изведување на активности од областа на аматерски спорт “ ПУНТО ВЕРДЕ ГОЛФ” Катланово Петровец со ембс 691183 преставуван од Иван Мишевски од Скопје
  3. Здружение на граѓани “ ГОЛФЕРСКИ КЛУБ МИК “ Скопје со ембс 6626696 преставуван од Адвокат Даниела Велкоска од Скопје
  4. Здружение на “ Голфери на Република Македонија ” Скопје со ембс 6672680 преставувано од Наум Јанакиев од Скопје
  5. Здружение на граѓани “ АРТ ГОЛФ КЛУБ “ Скопје со ембс 6411908 преставувано од Ангеловски Константин од Скопје
  6. Спортски Голф Клуб “ ПЕЛИСТЕР ” од Битола преставуван од Георгиевски Димитар од Скопје