Партнери и поддржувачи

Ние секогаш ги поздравуваме новите партнери и поддржувачи во Македонската голф федерација, и задоволни сме што ве имаме со нас. Сакаме да се чувствувате како дел од МГФ и да придонесете за да ја постигнеме нашата мисија и визија. Како што кажавме во нашата мисија, нашата цел е да ја промовираме играта, да овозможиме пристап и да го зголемиме учеството преку создавање можности за ангажман со игра и сите заинтересирани организации и компании кои споделуваат идеја и принципи се добредојдени.

Македонската Голф Федерација е полноправна членка на:

Наши партнери и поддржувачи: